4B Phan Văn Khỏe, Phường 13, Quận 5, TPHCM
4A Phan Văn Trị, Phường 13, Quận Gò Vấp, TPHCM
0983.531.388 / Tel : 0283.456.1545 / Fax : 0988 244 812